D’ale mele

Mai jos găsești o serie de materiale de specialitate cu privire la peisagistică, vegetație, arbori, spații verzi și altele asemenea în elaborarea cărora am fost implicată pe cont propriu sau în colaborare cu alți specialiști din domeniu sau din domenii conexe.

 

fișe pentru evaluarea arborilor


Fișă evaluare arbori în varianta A4 pentru print pe o singură față


Fișă evaluare arbori în varianta A4 pentru print față / verso


Fișă ISA pentru evaluarea arborilor (traducere în română, format A4)


 

analize arbori


(mini)Registru Verde – Militari (format A5, august 2017)


Carta Parcului Zaikin din Chișinău (format A5, iulie 2016)


 

teza mea de doctorat


Elaborarea unei metode de analiză a calității spațiilor verzi urbane


 

ghid de bună practică pentru administrarea spațiilor verzi urbane elaborat în cadrul proiectului LAN-NET: Rețea socio-profesională pentru îmbunătățirea calității vieții în mediul urban din România


Ghidul LAN-NET (format A4, februarie 2017)


 

propunere de modificare a Legii 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților elaborată în cadrul proiectului LAN-NET: Rețea socio-profesională pentru îmbunătățirea calității vieții în mediul urban din România


Propunere de modificare a Legii 24/2007 (format A4, februarie 2017)


 

atlasul peisajelor pentru zona transfrontalieră România-Bulgaria elaborat în cadrul proiectului Common Strategy for Sustainable Territorial Development of the cross-border area Romania-Bulgaria


ATLASUL PEISAJELOR ROMÂNIA – BULGARIA (format atipic, 2014)


 

 

hartă pe care am început să consemnez situațiile pe care le întâlnesc și le documentez fotografic în viața de zi cu zi privind arborii pe care Bucureștiul i-a pierdut deja până în prezent din cauza gestionării precare de care se ”bucură” din partea administrației publice locale